Dokumenty zostawimy w domu?

2018-04-17 , 19:32

Kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego ani ubezpieczenia OC.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek zmiany w prawie o ruchu drogowym. Rzecz dotyczy kierowców jeżdżących po polskich drogach. Dziś za brak dokumentów płacą mandat – 50 zł za każdy brakujący dokument, ale nie więcej niż 250 zł. Po zmianie fakt posiadania dokumentów sprawdzi drogówka w Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Od kiedy będzie obowiązywał ten przepis? I tu pewna nowość, bo rząd ustalił, że wejdzie w życie po ogłoszeniu komunikatu ministra cyfryzacji. Ten poda konkretny termin. Zostanie on ogłoszony (trzy miesiące przed wejściem w życie) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.

Kolejne rozwiązanie przewiduje, że rozbudowa CEP będzie się odbywać etapami. To efekt wpadki, do której doszło po uruchomieniu CEP przy rejestracji pojazdów.

Teraz w Biuletynie Informacji Publicznej MC z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem pojawiać się będzie informacja o uruchomieniu kolejnych e-usług. Zapewni to stopniowe wprowadzanie nowych funkcji systemu.

Co proponuje Ministerstwo Cyfryzacji?

Ujednolicenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców z zakresem danych o osobach i szkołach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania, gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez starostów, marszałków województw i wojewodów. Wzrosnąć ma także dostępność danych, m.in. poprzez wprowadzenie nowych możliwości pozyskiwania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców do ponownego wykorzystania – za pomocą interfejsów wymiany danych, i to nieodpłatnie.

Wprowadzone zostaną także przepisy umożliwiające migrację danych o ośrodkach szkolenia, jeśli chodzi o świadectwa kwalifikacji zawodowej. ( za rp.pl )

Nasze stowarzyszenie kierowców popiera wszelkie rozwiązania które ułatwiają kierowcom życie i oszczędzają ich cenny czas, a nie drenują ich kieszeni.
niepotrzebne dokumenty