Odbierzmy urzędnikom pieniądze z mandatów !

2013-01-08 , 11:13

Polskie Towarzystwo Kierowców rozpoczyna kampanię społeczną, mającą na celu całkowitą zmianę w sposobie wydawania pieniędzy pochodzących z mandatów za wykroczenia drogowe.
Kwoty pochodzące z mandatów obecnie zasilają budżet państwa i budżety gmin, a wpływy z tego tytułu w 2013 r. tylko dla budżetu państwa zaplanowano na 1,5 mld złotych.
Pieniądze pochodzące z mandatów stanowią z roku na rok coraz większą część budżetów,
a pozostając w dyspozycji rządzących są wydawane na dowolne cele, zwykle dalekie od spraw bezpieczeństwa drogowego.

Polskie Towarzystwo Kierowców postuluje odebrać politykom i urzędnikom pieniądze pochodzące z mandatów oraz pozbawić polityków i urzędników wpływu na dowolne dysponowanie nimi!
PTK postuluje powołanie Funduszu Bezpieczeństwa Drogowego.
Fundusz zasilany w całości z pieniędzy pochodzących z mandatów za wykroczenia drogowe,
miałby realizować zadania w zakresie infrastruktury drogowej wpływającej bezpośrednio na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz na wsparcie ofiar wypadków drogowych.

Powołanie Funduszu Bezpieczeństwa Drogowego pozwoli uzyskać szereg korzystnych efektów, w tym pozbawienie organów państwowych i gminnych negatywnych motywacji
do nakładania jak największej ilości mandatów ratujących jedynie finanse gminne i centralny oraz sprawi, że jedyną motywacją stanie się chęć autentycznej poprawy warunków bezpieczeństwa drogowego,
a służby skupią się na eliminacji rzeczywistych zagrożeń i wychwytywaniu faktycznych sprawców wykroczeń drogowych.
Inwestycje realizowane przez postulowany fundusz wpłyną niewątpliwie na poprawę naszego bezpieczeństwa,
a poszkodowani w wypadkach drogowych będą mieli szanse na realne wsparcie, którego obecnie często są pozbawieni.

Zarząd PTK zwraca się do mediów, organizacji i osób prywatnych o aktywne wsparcie powyższej inicjatywy,
której realizacja powinna poprawić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg oraz pozwoli przywrócić zaufanie kierowców do służb porządkowych.

Proponujemy, aby do czasu przywrócenia przez instytucje państwowe stanu zgodnego z prawem tj. wystawiania mandatów karnych tylko kiedy istnieje brak wątpliwości co do osoby sprawcy
(art. 97 § 1 pkt 3 k.p.w.),
odmawiać, zgodnie z prawem, przyjmowania mandatów wystawianych na podstawie informacji uzyskanych przez automaty rejestrujące. Taka procedura stosowana powszechnie, spowoduje paraliż administracyjny służb oraz sądów i zmusi rządzących do realizacji postulatów kierowców.

Prosimy o „lajkowanie” i linkowanie naszego profilu oraz tej informacji, a także poinformowanie o tej inicjatywie jak najszerszej grupy kierowców i organizacji.

w imieniu zarządu PTK
Andrzej Łukasik
prezes zarządustowarzyszenie kierowcow