Stanowisko Polskiego Towarzystwa Kierowców w sprawie represji stosowanych wobec nas przez służby państwowe.

2022-09-17 , 15:27

Stanowczo sprzeciwiamy się drastycznemu podwyższeniu sankcji punktowej i finansowej
za wykroczenia drogowe. Zmiany punktacji są nieproporcjonalnie dotkliwe
w stosunku do wagi wykroczeń . 12 punktów karnych za trzymanie telefonu w ręce podczas jazdy
jest tego koronnym przykładem. Dwa takie wykroczenia i tracimy prawo poruszania się pojazdem
i co za tym często idzie, tracimy pracę i źródło utrzymania dla całej rodziny. To samo dotyczy 15 punktów za
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu który przecież nie ma obowiązku sygnalizacji zamiaru
przechodzenia przez jezdnię, a póki co, nie mamy możliwości czytania w myślach innym ludziom.
Uważamy, że takie stalinowskie podejście do błędów, które przecież wszyscy popełniamy,
spowoduje zdecydowane zwiększenie poziomu stresu podczas prowadzenia pojazdu,
lawinowy wzrost tragedii życiowych w polskich rodzinach i zdecydowane zwiększenie poziomu korupcji w służbach drogowych.
Naszym zdaniem, rządowi nie zależy na rzeczywistym podniesieniu bezpieczeństwa na polskich drogach,
a na ograniczeniu wolności poruszania się i kolejnemu wydrenowaniu kieszeni polskich kierowców.

Andrzej Łukasik
prezes Polskiego Towarzystwa Kierowców

stowarzyszeniekierowcow2308