Stanowisko w sprawie karania kierowców

Oświadczenie Polskiego Towarzystwa Kierowców

W obliczu bezwzględnej i bezpardonowej wojny jaką Państwo Polskie wypowiada Polskim Kierowcom nie można przejść obojętnie. Narastająca od lat represyjność przepisów drogowych osiąga niepokojący poziom. Pod pozorem wzrostu bezpieczeństwa na drogach forsuje się rozwiązania o charakterze rabunkowym, korupcjogennym i wręcz totalitarnym. Planowane i realizowane zwiększenie ilości fotoradarów o dużej wydajności, zwiększenie ilości nieoznakowanych samochodów policyjnych do pomiaru prędkości, nawet stuprocentowy wzrost wysokości mandatów, nadanie uprawnień do wystawiania mandatów kolejnemu organowi jakim jest Urząd Celny, planowane wprowadzenie obowiązku zakładania opon zimowych – to tylko niektóre z ostatnich, represyjnych działań władz wobec Polskich Kierowców.

Działania te mają dwie cechy wspólne: po pierwsze koszty proponowanych zmian nie obciążają budżetu, a jedynie Kierowców. Po drugie wpisują się w szerszą logikę zmiany polskiej rzeczywistości, polegającej na ograniczaniu wolności osobistej, wzroście represyjności i inwigilacji w możliwie dużym zakresie. Kierowanie pojazdem, to jeszcze ciągle jedna z nielicznych dziedzin ludzkiej aktywności, gdzie człowiek ma poczucie wolności. Dlatego istotą tych zmian jest ograniczenie wolności w tym zakresie, utrudnienie poruszania się po drodze i pozbawienie przyjemności z zasiadania za kółkiem poprzez inwigilację, gąszcz przepisów, liczne kontrole i kosztowne dla kierowców zmiany w prawie.

Z drugiej strony Państwo Polskie nie wywiązuje się z podstawowych obowiązków w zakresie zapewnienia dobrej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. Za niewystarczający poziom bezpieczeństwa na polskich drogach organy państwa winią użytkowników dróg, co jest z kolei jest wykorzystywane jako pretekst do wprowadzania represyjnego prawa.

Polskie Towarzystwo Kierowców mając na uwadze interes wszystkich użytkowników dróg uważa, że znaczny wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach i poprawę komforty jazdy, można osiągnąć poprzez rozwiązania systemowe, ale proste, tanie i zdecydowanie bardziej skuteczne od dotychczas stosowanych przez państwo w postaci represji, nakazów, zakazów i ograniczeń.

Polskie Towarzystwo Kierowców deklaruje współpracę w wypracowaniu skutecznych sposobów poprawy bezpieczeństwa na drogach, które nie godzą w słuszny i zrozumiały interes wszystkich użytkowników dróg.