Postulaty Polskiego Towarzystwa Kierowców – przypomnienie

2018-03-03 , 15:28

więcej Wolności, to więcej Odpowiedzialności” – Kierowcy są odpowiedzialni!

Szybka likwidacja systemu bramek autostradowych oraz systemu viaTOLL dla samochodów osobowych i motocykli oraz wdrożenie wzorem Czech i Austrii winiet na prywatnych odcinkach autostrad jako rozwiązania zdecydowanie  najtańszego i najprostszego.

Nowelizacja Kodeksu Ruchu Drogowego. Prawo drogowe powinno być przejrzyste, zrozumiałe i pozbawione zapisów nie wpływających na poprawę bezpieczeństwa i płynności jazdy, a jedynie umożliwiające służbom dokuczliwą kontrolę na drogach.

Usunięcie z dróg i poboczy części znaków drogowych, które obecnie wydają się zbędne, a dodatkowo wprowadzają zamęt i utrudniają ruch.

Utworzenie Funduszu Bezpieczeństwa Drogowego, który zasilany wszystkimi wpływami z mandatów i grzywien za wykroczenia drogowe, finansowałby tylko inwestycje poprawiające wzrost bezpieczeństwa na drogach ( wyraźne i powszechne oznakowanie poziome z elementami trójwymiarowymi, punktowe elementy odblaskowe, powszechne mierniki czasu zmiany świateł na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną lub wprowadzenie migającego zielonego światła, itp. )

Uproszczenie przepisów związanych z uzyskiwaniem prawa jazdy. Szkolenie kandydatów na kierowców powinno położyć główny nacisk na praktykę i umiejętności, które przydają się w codziennych sytuacjach spotykanych na drogach. Egzamin powinien być przyjazny ( co nie znaczy łatwy ), a nie jak obecnie – sprawdzianem na umiejętność błyskawicznego rozwiązywania testów ( bez możliwości poprawienia pomyłek czy powrotu do wcześniejszych pytań ). Piętrzenie technicznych trudności w rozwiązywaniu testów jest niezrozumiałe, wprowadza niepotrzebny stres i skutkuje wielokrotnym podchodzeniem do egzaminu.

Zniesienie obowiązku jeżdżenia z włączonymi światłami przez cały rok.
Zapalone światła samochodów w warunkach dobrej widoczności sprawiają, że co prawda samochody są lepiej widoczne, lecz inni uczestnicy ruchu tj. piesi i rowerzyści
znajdujący się pomiędzy samochodami, są często niezauważani, a przez to narażeni na potrącenie.
Włączone światła mijania powodują także zwiększone zużycie paliwa nawet do 0,5 l/100 km.

Całkowite zniesienie immunitetów dla sędziów, prokuratorów i parlamentarzystów
w sprawach o wykroczenia drogowe. ( teraz ta „elita” może wybrać czy płacić czy nie )

Pozbawienie Straży Gminnych uprawnień do pomiaru prędkości i wystawiania mandatów za przekraczanie dozwolonej prędkości. Uprawnienie to jest wykorzystywane niezgodnie z intencjami Ustawodawcy i jest wykorzystywanie w celu zwiększania dochodów budżetów gminnych. (  po wielu staraniach jest już spełniony ! )

Weryfikacja lokalizacji urządzeń do pomiaru prędkości. Fotoradary powinny być ustawiane jedynie w miejscach szczególnie wymagających poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadzenie dla służb zarządzających fotoradarami obowiązku dokładnego uzasadnienia (dostępnego publicznie ) lokalizacji poszczególnych fotoradarów, tak aby ich obecność rzeczywiście służyła deklarowanym celom, a nie była jedynie urządzeniem wystawiającym mandaty pod szlachetnym, ale niewiele mówiącym hasłem: „poprawa bezpieczeństwa”

Wprowadzenie, jako jedynie obowiązującej ( poza fotoradarami ) zasady, aby trwające i zarejestrowane wykroczenie drogowe ( przekroczenie dozwolonej prędkości ) zostało natychmiast przerwane, a sprawca zidentyfikowany zaraz po zatrzymaniu. Ma to fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze, wyeliminuje wszystkie problemy związanie z identyfikacją sprawcy ( i naginania w tym celu prawa ), a jednocześnie wykluczy tak kontrowersyjne praktyki, jak pomiar prędkości „od tyłu” jedynie celem rejestracji wykroczenia. Taka praktyka ewidentnie nie poprawia bezpieczeństwa na drodze, a służy wyłącznie wystawieniu mandatu.

Wprowadzenie, jako jedynie obowiązującej zasady, aby każdy zarejestrowany przez fotoradar sprawca przekroczenia dozwolonej prędkości, otrzymywał nie budzące wątpliwości zdjęcie ze swoim wizerunkiem, co da mu szansę obrony i sprawdzenia zasadności zarzutu popełnienia wykroczenia. Wyeliminuje to jednocześnie wszystkie patologie związane z identyfikacją sprawcy i wszelkie nadużycia w tym względzie.

Wyeliminowanie fotoradarów jako urządzeń do rejestracji i wystawiania mandatów za inne, niż przekroczenie dozwolonej prędkości, wykroczenia drogowe ( brak zapiętych pasów, rozmowa przez telefon ). Sprawiedliwości nie może wymierzać automat – robot!

Przeznaczenie minimum 70% wpływów z podatku akcyzowego z paliw na inwestycje drogowe.

Opodatkowanie paliw znacząco wpływa na ich cenę, a podatki stanowią ponad 50 % ceny paliw na stacjach! Pieniądze z podatków płaconych przez kierowców w cenie paliwa powinny być przeznaczane na budowę i utrzymanie dróg! Zamiast tego kierowcy zmuszani są do płacenia kolejnych podatków, w tym lokalny podatek od środków transportu i płacenia za przejazdy drogami krajowymi ( Viatoll ) i autostradami !!!

Zmiana nastawienia służb uprawnionych do kontroli ruchu drogowego. Służby powinny być nastawione na zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i na pomoc w różnych losowych sytuacjach, a nie na wynajdywanie różnorakich powodów do wystawienia mandatów.
Nakładanie kar powinno być ograniczone tylko do przypadków rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Rejestracja audiowizualna kontroli drogowych dla celów dowodowych.

Ustawowy zakaz powoływania na świadków policjantów biorących udział w kontroli drogowej w sprawach w których oni sami wnioskowali o ukaranie.

Wprowadzenie możliwości odwołania się od mandatu karnego w ciągu 7 dni od jego przyjęcia
Aktualnie odmowa przyjęcia mandatu naraża często kierowców na szykany ze strony patrolu policji.

Zniesienie obowiązku stemplowania dowodów rejestracyjnych jako jedynych poświadczeń
o pozytywnym wyniku przeglądu technicznego.

Wprowadzenie możliwości ubezpieczania samochodu lub kierowcy od odpowiedzialności cywilnej, także na dowolnie krótkie okresy np. 3 dni

Wprowadzenie alternatywnych, przypisanych do kierowcy tablic rejestracyjnych z możliwością ich używania w różnych samochodach.

ptk 1