Składki członkowskie

Informujemy, że działalność naszego stowarzyszenia kierowców jest finansowana głównie
ze składek członkowskich i darowizn.
Aby zawsze pozostawać niezależnym i obiektywnym,
nie zabiegamy o pieniądze publiczne.
Roczna składka członkowska dla osób fizycznych w bieżącym roku
została ustalona uchwałą zarządu na 29,00 zł, a
jej opłacenie jest statutowym obowiązkiem każdego członka.
Kandydaci powinni uregulować składkę roczną w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia
o wpłynięciu deklaracji członkowskiej.
Termin opłacenia składki dla członków zwyczajnych upływa 31 czerwca.

W tytule przelewu należy wpisać:
składka członkowska – za rok …. oraz swoje imię, nazwisko i adres.

Dla członków wpierających czyli firm i innych osób prawnych,  deklarowana roczna składka członkowska
nie może być mniejsza niż 1500,00 zł.

Dane do wpłaty:
Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Kierowców
Bank ING, nr konta:
98 1050 1214 1000 0023 6016 1604