Rejestracja

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA STOWARZYSZENIA
POLSKIE TOWARZYSTWO KIEROWCÓW.

Nazwa użytkownika (login)*
 
Imię:*
Nazwisko:*
Ulica:*
Numer domu/mieszkania:*
Miasto:*
Województwo:*
Kod pocztowy:*
Kraj:*
Rok urodzenia:*
Telefon:*
Email:*
ID1:
ID2:
*Oświadczam, że akceptuję statut Stowarzyszenia i deklaruję wolę zostania jego Członkiem oraz wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej Deklaracji na potrzeby realizacji celów statutowych Stowarzyszenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883)
    
  * Wymagane pola