Rekomendacje i testy

Jednym z celów statutowych Polskiego Towarzystwa Kierowców jest testowanie produktów i usług które są przeznaczone dla kierujących pojazdami lub związane są z szeroko pojętą branżą motoryzacyjną. Dokładając wszelkiej staranności testujemy wybrane urządzenia, samochody, produkty i usługi poddając obiektywnej ocenie ich walory użytkowe, solidność, jakość, estetykę wykonania oraz zgodność z odpowiednimi normami oraz deklaracjami producenta lub wykonawcy. Nieprzeciętnym, sprawdzonym produktom i usługom PTK nadaje swoje wyróżnienia w postaci znaków graficznych. Kupując produkty oznakowane
naszym logo, Kierowcy mogą być pewni, ze ich pieniądze zostają dobrze wydane. W sytuacjach które nie pozwalają nam na specjalistyczny test ze względu na brak możliwości technicznych, PTK bierze pod uwagę opinie możliwie największej ilości fachowców, którzy mają duże doświadczenie w swojej branży. Na podstawie starannych i obiektywnych ankiet wybierane są produkty godne polecenia.

Dla najlepszych produktów wybranych przez naszych ekspertów przyznajemy znak:
Dla najlepszych produktów wybranych przez naszych członków przyznajemy znak:


Dla sprawdzonych i wyjątkowo dobrych produktów w swojej kategorii przyznajemy znaki: