Wybrane postulaty PTK

Mając na uwadze autentyczną troskę o bezpieczeństwo polskich kierowców, rowerzystów i pieszych, Polskie Towarzystwo Kierowców postuluje między innymi, aby środki uzyskane z wystawionych mandatów w były przekazywane w całości na zadania związane z poprawą bezpieczeństwem na niebezpiecznych odcinkach dróg ( remonty, oznakowanie, bieżące utrzymanie, itp. ).

Jako podstawowe zadanie PTK widzi właściwe i powszechne oznakowanie poziome jezdni ( oznaczenie krawędzi i osi drogi )

Trzecim postulatem jest montaż czasomierzy na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, które ułatwią kierowcom właściwą decyzję podczas przejazdu przez skrzyżowanie.

Polskie Towarzystwo Kierowców uważa, że powyższe postulaty są możliwe do zrealizowania bez zbędnej zwłoki. Pierwszy z nich nie wymaga nakładów finansowych i jest natury legislacyjnej. Drugi i trzeci wprawdzie wymagają nakładów, ale w porównaniu z montażem setek fotoradarów są tańsze i możliwe do udźwignięcia przez Państwo Polskie.

Warto zaznaczyć, że powyższe postulaty nie nakładają na kierowców żadnych kosztownych lub niechcianych obowiązków, nie wymagają kontroli drogowych, nie godzą w wolności obywatelskie i nie wiążą się z możliwościami karania kierowców, a jednocześnie są o wiele bardziej skutecznie.
Wdrożywszy trzeci postulat, osiągamy także większą płynność ruchu oraz pozytywny efekt ekologiczny.